Kurs på arbeidsplassen

 
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_fda.jpg

Å fremme motivasjon for endring kan være utfordrende. Lær mer om hvordan å øke motivasjon på en effektiv og anerkjennende måte.

Kursleder kommer til arbeidsplass og gjennomfører opplæring med ansatte. Opplegg skreddersys etter behov og ønsker, og varierer fra noen timers innføring, til 3 eller 4 dagers kurs. For å få en helhetlig innføring i metoden anbefales 3 dagers innføring, samt praksisperiode. I praksisperioden er det hensiktsmessig at kursdeltakeren trener med hverandre og personene de daglig har samtaler med, og at de veileder hverandre i kollegaveilednigsgrupper. Struktur og innhold til kollegaveiledningsgruppene gis i løpet av kursdagene.

På kursene gis deltakerne en innføring i Motiverende Intervju. Dette er en metode som kan brukes i ulike profesjonelle samtaler, av NAV-ansatte, lærere, psykologer, helsesøstre, leger, fysioterapeuter mm. Hensikten med metoden er å bidra til å øke indre motivasjon til atferds- eller holdningsendring.

Mål for kursene

Å gi deltakere kunnskap og ferdigheter i Motiverende Intervju for å kunne øke motivasjon og støtte personer i å gjøre viktige livsendringer. Bli kjent med hva som motiverer og demotiverer personen du snakker med (klient, pasient, deltaker, medarbeider, elev).

  • Lære hvordan å bruke metoder som øker indre motivasjon hos personen

  • Forståelse for hva som skaper motstand i samtalen, og hvordan håndtere dette

  • Forståelse for viktigheten av empati i samtalen, og hvordan å formidle empati

  • Kunne bruke samtaleferdigheter i praksis

Målgruppe

Ansatte i stat og kommune, helsevesenet, NAV, lærere, ansatte i privat sektor med mer. Kurset passer for alle som driver med veiledning- og utviklingssamtaler; både individuelt og grupper.

Innhold og undervisningsform

Deltakerne vil få kunnskap og praktisk øvelse i sentrale områdene innen Motiverende Intervju; metodikkens grunnleggende holdning, reflekterende lytting, spørsmålsstilling, bekreftelse, oppsummering. Det vil også være fokus på å fremkalle og forsterke argumenter for endring, møte motstand, forståelse for endringsprosess og utforske ambivalens. I tillegg vil deltakerne få kjennskap til empiri og forskning på effekten av metoden.

Eksempel på innhold, 3 dagers kurs:

  • Dag 1: Grunnleggende holdning i Motiverende Intervju, klientsentrert kommunikasjon med fokus på oppsummeringer, åpne spørsmål,  refleksjoner og bekreftelser

  • Dag 2: Diverse strategier: Meny/agenda, informasjon i dialog, ambivalensutforskning

  • Dag 3: Å håndtere motstand, mer om å forsterke endringsargumenter, planlegging.

I kurset gjennomgås teori, det gis demonstrasjoner, praktiske øvelser, mulighet til å erfare hvordan metodikken fungerer, og rollespill med fokus på samtalemetoden.

Skreddersys til målgruppen

Kurset tilpasses målgruppen og innholdet i kurset er tett knyttet til deltakergruppens arbeidshverdag. Eksemplene som brukes i kurset er deltakernes egne, slik at man lettere kan erfare hvordan metoden kan brukes i hverdagen. 

_2D55927_.jpg

Om kursleder

Solveig Høegh-Krohn har lang erfaring fra undervisning i metoden. Hun er fagansvarlig for Motiverende Intervju ved Høgskolen i Innlandet (INN), i tillegg til at hun tilbyr kurs i Motiverende Intervju til private og offentlige aktører. Hun har jobbet med opplæring i Motiverende Intervju siden 2007, da hun hadde ansvar for opplæring av Motiverende Intervju ved kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Solveig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, der hun tak en mastergrad i Peace & Conflict-studies.  Hun er også videreutdannet som Gestaltterapeut (MNGF) fra Norsk Gestaltinstitutt. 

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med Solveig Høegh-Krohn
Tlf: +47 909 78 482
Epost: solveig.hoegh.krohn@gmail.com