Kurs i Motiverende Intervju

Praktiske kurs i motiverende intervju med høy kvalitet, mulighet til å øve på ferdigheter og å gjennomføre MI-samtaler. Kursleder har lang erfaring med kurs i denne metodikken. Skreddersydde kurs ved behov. Kursleder kommer til bedrifter i hele landet. Lurer du på om kurset passer til deg eller din bedrift, så ta kontakt!

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_fda.jpg
workplace.jpg

Vi arrangerer kurs for private og offentlige bedrifter. Kursleder kommer til din arbeidsplass for å gi en innføring i Motiverende Intervju. Kurset tilpasses den enkelte bedrift, og kursleder tilrettelegger undervisningen med mange eksempler fra kursdeltakernes arbeidshverdag, slik at opplæringen blir relevant og praksisnær.

Kursets varighet tilpasses bedriftens behov og ønsker. Ønsker dere en introduksjon, kan dette gjøres på noen timer til en dag. For en grundig innføring i metoden vil det ofte være behov for 3 dager. Det anbefales å jobbe med innlæringen av metoden i etterkant av innføringskurset, gjerne ved at den enkelte bedrift etablerer kollegaveiledningsgrupper der kursdeltakerne både kan trene på metoden og gi hverandre veiledning. Øvelser til bruk i disse gruppene gis på kurset.

Introduksjonskurs og fordypningskurs

Introduksjonskurs, 3 dager: 03. - 05 juni arrangeres innføring til Motiverende Intervju i Trondheim (Statens hus). Kurset tilpasses deltakerne som er på kurset. Kursleder henter eksempler fra gruppa og tilpasser opplæringen slik at denne blir nært knyttet til den enkelte deltakers praktiske arbeidshverdag. Begrenset antall plasser. For flere datoer og mer informasjon: Les mer her

Fordypningskurs, 2 dager: 18. .- 19 juni arrangeres fordypningskurs i Motiverende Intervju i Trondheim (Statens hus). Dette kurset er for de som har deltatt på et innføringskurs på 3 dager, og som ønsker å fordype seg i metoden. Kurset tilpasses deltakere på kurset, og det gis mulighet for å sende inn eksempler på samtaler fra arbeidshverdagen i forkant av kurset. Disse vil være utgangspunkt for veiledning og praktisk øvelse. For flere datoer, og mer informasjon: Les mer her

Veiledningsdag, 1 dag: Veiledningsdagen er for deltakere som tidligere har gått på kurs i Motiverende Intervju, og som trenger veiledning på bruk av metoden på arbeidsplassen. Deltakerne skal skrive ned og sende minimum 2 eksempler på samtaler der de har forsøkt å bruke Motiverende Intervju i arbeidshverdagen. Eksemplene vil bli brukt som utgangspunkt for veiledning og praktiske øvelser.

Kurs i motiverende intervju ved Høgskolen i Innlandet, 10 studiepoeng.


Solveig Høegh-Krohn er fagansvarlig for Motiverende Intervju (10 stp) ved Høgskolen i Innlandet. Kurset foregår på Campus Elverum og passer til alle yrkesgrupper.

campus+elverum-1.jpg


Datoer for høsten 2019:
Samling 1: 02. - 03. september
Samling 2: 23. - 24. september
Samling 3: 21. - 22. oktober

Eksamensinnlevering: 15. november 2019. Søknadsfristen for vårsemesteret er 01 juni 2019.

Om kursleder

_2D55917_.jpg

Erfaring: Solveig Høegh-Krohn har undervist i Motiverende Intervju siden 2007. Hun er medlem av det internasjonale MI-nettverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers), et nettverk for MI-trenere som ivaretar og deler kompetanse mht opplæring og kursvirksomhet. Solveig Høegh-Krohn har fra 2007-2013 hatt ansvar for opplæring av fengselsbetjenter og friomsorgsansatte i Motiverende Intervju ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS). Hun er fagansvarlig for Motiverende Intervju ved Høgskolen i Innlandet, i tillegg til at hun gjennomfører kurs for Helsedirketoratet, fylkeskommuner, kommuner, NAV, sykehus og private institusjoner. Solveig Høegh-Krohn har deltatt på og arrangert internasjonale konferanser i regi av MINT.

Utdannelse: Solveig Høegh-Krohn er utdannet ved universitet i Oslo, der hun tok en master i Peace & Conflicts-studies, i tillegg til at hun er utdannet Gestaltterapeut (MNGF) ved Norsk Gestaltinstitutt.

Utvalget kunder