Litteratur

 
 

Litteraturliste: 

  • Bill Miller og Steven Rollnick (2012): Motivational Interviewing – Helping People Change. Third Ed. The Guilford Press, New York.

  • Barth, T., Børteit, T. og Prescott, P. (2013) Motiverende Intervju - Samtaler om endring. Gyldendal Akademisk. 1. utgave. (213 sider)

  • Eriksen, P, Tolstrup. M (2013) Sigt Efter Motivasjon. Dansk Psykologisk Forlag. (Om Motiverende Intervju for ledere)

  • Steven Rollnick, Sebastian G. Kaplan og Richard Rutschman (2016) Motivational Interviewing in Schools : Conversations to Improve Behavior and Learning   Guilford Publication. 1 utgave (222 sider) (Om Motiverende Intervju i skolen)

Gode nettressurser: http://helsedirektoratet.nohttp://www.fhi.se/somra eller http://denmotiverendesamtale.dk, her ligger også mye  informasjon samt øvelser og annet om MI.

Artikler: For en god innføring i empirisk forskning på effekt av MI, se Meta-analysis of MI, Lundahl mfl.

Norsk forskning: http://www.napha.no/content/1803/Slik-kan-pasienten-motiveres