campus+elverum.jpg

Ønsker du mer fordypning tilbyr Høgskolen i Innlandet kurs med studiepoeng i Motiverende Intervju (10stp). Solveig Høegh-Krohn er fagansvarlig ved Høgskolen i Innlandet. Kurset foregår på Campus Elverum og passer til alle yrkesgrupper.
Datoer for høsten 2019:
Samling 1: 02. - 03. september
Samling 2: 23. - 24. september
Samling 3: 21. - 22. oktober

Søknadsfristen for vårsemesteret er 01 juni 2019.

Studiet har som hensikt å gjøre deg i bedre stand til å gjennomføre samtaler med mål om å øke motivasjon til atferdsendring. 

Utdanningen skal gi en forståelse for endring og endringsprosesser, ferdigheter i kommunikasjonsmetode, evne til å styre samtalen mot forandring, håndtere motstand, utforske ambivalens og gi kompetanse i å gjennomføre samtaler som fremkaller den enkeltes motivasjon og ansvarlighet i egen endring og utvikling.

Målet med studiet

Målet med studiet er at studenten skal lære samtalemetodikken Motiverende Intervju, både praktisk og teoretisk. Etter endt studie skal studenten kunne gjennomføre samtaler der målet er å øke motivasjon til holdnings eller atferdsendring. Utdanningen skal gi en forståelse for endring og endringsprosesser, ferdigheter i kommunikasjonsmetode, evne til å styre samtalen mot forandring, håndtere motstand, utforske ambivalens og gi kompetanse i å gjennomføre samtaler som fremkaller den enkeltes motivasjon og ansvarlighet i egen endring og utvikling. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium med krav til egentrening i grupper mellom studiesamlingene og obligatorisk gjennomføring av to individuelle samtaler.

Arbeidskrav

For å kunne framstille seg til eksamen, må følgende tre arbeidskrav være godkjent:

  • Tilstedeværelse. Samlingene er obligatoriske, og det kreves 80 % tilstedeværelse. Ved fravær over 20 % må studenten levere inn et alternativt skriftlig arbeidskrav. Krav om tilstedeværelse er begrunnet i at emnet er basert på ferdighetstrening.

  • Trening i smågrupper. Minst 9 timer MI-trening i smågrupper mellom samlingene  – disse samlingene har til hensikt at studentene skal øve seg på den praktiske gjennomføringen av samtalemetoden, og gi hverandre tilbakemelding. Bekreftelse på gjennomførte timer lastes opp i fronter i forkant av eksamensinnlevering.

  • Transkribering og koding av samtaler. To transkriberte samtaler på tre-fire sider med egenrefleksjon. Disse samtaler skal være gjennomført med en ekstern person med samtykkeerklæring om bruk av samtalen i veiledning. Dersom de to transkriberte samtalene ikke blir godkjent, gis studenten anledning til å levere forbedret versjon. Samtalene skal transkriberes og kodes utfra kriteriene for koding som beskrives iMotivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.1. (Moyers, Manuel og Ernst 2014, se litteraturoversikt.). Den ene av samtalene skal lastes opp i fronter for tilbakemelding fra kursleder.

Eksamensgjennomføring

Eksamen er en skriftlig oppgave der studenten skal ta utgangspunkt i én, ev. flere gjennomførte, transkriberte og kodete MI-samtaler. Samtalen studenten har fått veiledning på skal ikke brukes. Studenten velger ett eller flere temaer knyttet til Motiverende Intervju og belyser disse ut fra litteraturen og den transkriberte samtalen. Studenten formulerer selv problemstilling innenfor denne rammen. Oppgaven er gjennomgående og kan arbeides med gjennom hele studiet. Oppgaven skal være på omkring 2500 ord (+/- 250 ord). Det vil si omkring 8 sider med 12 punkts skrift (Times New Roman) med en linjeavstand på 1,5. Oppgaven skal følge INNs retningslinjer for oppgaveskriving som beskrives på INNs nettsider.

Søk opptak til studiet

Opptak til studiet søkes på høgskolens hjemmeside. For informasjon om faglig innhold, ta kontakt med fagansvarlig Solveig Høegh-Krohn. For praktisk informasjon, ta kontakt med Jeanette Marie Hoffman

Om kursleder

Solveig Høegh-Krohn har lang erfaring fra undervisning i metoden. Hun er fagansvarlig for Motiverende Intervju ved Høgskolen i Innlandet (INN), i tillegg til at hun tilbyr kurs i Motiverende Intervju til private og offentlige aktører. Hun har jobbet med opplæring i Motiverende Intervju siden 2007, da hun hadde ansvar for opplæring av Motiverende Intervju ved kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Solveig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, der hun tak en mastergrad i Peace & Conflict-studies.  Hun er også videreutdannet som Gestaltterapeut (MNGF) fra Norsk Gestaltinstitutt. 

_2D55947.JPG