Eksempelfilmer

 
 

Killen i baren

Denne filmen er hentet fra Folkhelsomyndigheten i Sverige. I denne filmen demonstreres hvordan bruk av motiverende intervju kan redusere motstand, skape relasjon og utvide perspektiver.

 

Den snusande mamman

Denne filmen er også nettsidene till Folkhelsomyndigheten i Sverige. I denne filmen demonstreres bruk av meny/agenda, informasjon i dialog og skaleringsspørsmål.

 
 

NAV møter motstand

Denne filmen ligger på Helsedirektoratets nettside Filmen illustrer bruk av klientsentrert kommunikasjon; åpne spørsmål, refleksjoner og sammenfatninger for å håndtere motstand og og understreke  autonomi.

Endringssnakk

Denne filmen ligger på Helsedirektoratets nettside Filmen illustrer hvordan MI brukes for å forsterke motivasjon ved å fremkalle og tydeliggjøre endringsargumenter.