Kurs i Motiverende Intervju

Praktiske kurs i motiverende intervju med høy kvalitet, mulighet til å øve på ferdigheter og å gjennomføre MI-samtaler. Kursleder har lang erfaring med kurs i denne metodikken. Skreddersydde kurs ved behov. Kursleder kommer til bedrifter i hele landet. Lurer du på om kurset passer til deg eller din bedrift, så ta kontakt!

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_fda.jpg
workplace.jpg

Vi arrangerer kurs for private og offentlige bedrifter. Kursleder kommer til din arbeidsplass for å gi en innføring i Motiverende Intervju. Kurset tilpasses den enkelte bedrift, og kursleder tilrettelegger undervisningen med mange eksempler fra kursdeltakernes arbeidshverdag, slik at opplæringen blir så praksisnær som mulig.

For en grundig innføring i Motiverende Intervju bør kurset vare i minimum 3 dager, gjerne fordelt på 2 innføringsdager, praksisperiode og oppfølgingsdag. Det anbefales å jobbe med innlæringen av metoden i etterkant i kurset, gjerne ved at den enkelte bedrift etablerer kollegaveiledningsgrupper som kan trene på metoden. Øvelser til bruk i disse gruppene gis på kurset.

Åpent kurs

28. - 30. januar 2019 arrangeres innføring i Motiverende Intervju i Trondheim. Kurset tilpasses deltakerne som er på kurset. Kursleder henter eksempler fra gruppa og tilpasser opplæringen slik at denne blir nært knyttet til den enkelte deltakers praktiske arbeidshverdag. Begrenset antall plasser. Les mer her

Kurs i motiverende intervju ved Høgskolen i Innlandet, 10 studiepoeng.


Solveig Høegh-Krohn er fagansvarlig for Motiverende Intervju (10 stp) ved Høgskolen i Innlandet. Kurset foregår på Campus Elverum og passer til alle yrkesgrupper.

campus+elverum-1.jpg


Datoer for våren 2019:
Samling 1: 22. – 23. januar
Samling 2: 12. - 13. februar
Samling 3: 12. - 13.. mars

Eksamensinnlevering: 12. april 2019. Søknadsfristen for vårsemesteret er 15. desember 2018.

Om kursleder

_2D55917_.jpg

Erfaring: Solveig Høegh-Krohn har undervist i Motiverende Intervju siden 2007. Hun er medlem av det internasjonale MI-nettverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers), et nettverk for MI-trenere som ivaretar og deler kompetanse mht opplæring og kursvirksomhet. Solveig Høegh-Krohn har fra 2007-2013 hatt ansvar for opplæring av fengselsbetjenter og friomsorgsansatte i Motiverende Intervju ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS). Hun er fagansvarlig for Motiverende Intervju ved Høgskolen i Innlandet, i tillegg til at hun gjennomfører kurs for Helsedirketoratet, fylkeskommuner, kommuner, NAV, sykehus og private institusjoner. Solveig Høegh-Krohn har deltatt på og arrangert internasjonale konferanser i regi av MINT.

Utdannelse: Solveig Høegh-Krohn er utdannet ved universitet i Oslo, der hun tok en master i Peace & Conflicts-studies, i tillegg til at hun er utdannet Gestaltterapeut (MNGF) ved Norsk Gestaltinstitutt.

Utvalget kunder