Back to All Events

Innføringskurs, åpent for alle, Trondheim, 28. - 30. januar 2019


Introduksjonskurs i Motiverende intervju - Åpent kurs

28. - 30. januar 2019, Trondheim.

Å fremme motivasjon for endring kan være utfordrende. Lær mer om hvordan å øke motivasjon på en effektiv og anerkjennende måte

 • På dette kurset gis kursdeltakerne en grunnleggende innføring i Motiverende Intervju. Dette er en metode som kan brukes i ulike profesjonelle samtaler, av NAV-ansatte, lærere, psykologer, helsesøstre, leger, fysioterapeuter mm. Hensikten med metoden er å bidra til å øke indre motivasjon til atferds- eller holdningsendring.

Mål for kurset

 • Å gi deltakere kunnskap og ferdigheter i Motiverende Intervju for å kunne øke motivasjon og støtte personer i å gjøre viktige livsendringer.

 • Bli kjent med hva som motiverer og demotiverer personen du snakker med (klient, pasient, deltaker, medarbeider, elev), og lære hvordan å bruke metoder som øker indre motivasjon hos personen

 • Forståelse for viktigheten av empati i samtalen, og hvordan å formidle empati

 • Forståelse for hva som skaper motstand i samtalen, og hvordan håndtere dette

 • Kunne bruke MI i praksis i arbeidshverdagen

  Målgruppe

 • Ansatte i stat og kommune, helsevesenet, NAV, lærere, ansatte i privat sektor med mer. Kurset passer for alle som driver med veiledning- og utviklingssamtaler; både individuelt og grupper.

Innhold og undervisningsform

 • Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap og praktisk øvelse i sentrale områdene innen Motiverende Intervju; metodikkens grunnleggende holdning, reflekterende lytting, spørsmålsstilling, bekreftelse, oppsummering. Det vil også være fokus på å fremkalle og forsterke argumenter for endring, møte motstand, forståelse for endringsprosess og utforske ambivalens. I tillegg vil deltakerne få kjennskap til empiri og forskning på effekten av metoden.

 • Dag 1: Grunnleggende holdning i Motiverende Intervju, klientsentrert kommunikasjon med fokus på oppsummeringer, åpne spørsmål,  refleksjoner og bekreftelser

 • Dag 2: Diverse strategier: Meny/agenda, informasjon i dialog, ambivalensutforskning

 • Dag 3: Å håndtere motstand, mer om å forsterke endringsargumenter, planlegging.

 • Veiledning på praksis. Kursdeltakere får tilbud om veiledning på skriftlig innsendt samtale, samt en veiledningssamtale pr. telefon.

 • Kursbevis gis etter endt kurs.

 • Kursleder tilpasser kurset så mye som mulig til deltakernes arbeidshverdag, og tar utgangspunkt i eksempler hentet fra deltakernes praksis.

 • Kursene består av teori, demonstrasjoner, praktiske øvelser, mulighet til å erfare hvordan metodikken fungerer, og rollespill med fokus på samtalemetoden.

  Pris og sted

 • Pris for kurset er 5600,- Dette inkluderer lunsj, kaffe og te, samt kursmateriell.

 • Kursene i Trondheim holdes på Statens hus (fylkesmannen), Prinsensgt 1. Dette er rett ved Trondheim torg

 • Påmelding skjer løpende frem til kursstart.

Om kursleder

 • Solveig Høegh-Krohn har lang erfaring fra undervisning i metoden. Hun er fagansvarlig for Motiverende Intervju ved Høgskolen i Innlandet (INN), i tillegg til at hun tilbyr kurs i Motiverende Intervju til private og offentlige aktører. Hun har jobbet med opplæring i Motiverende Intervju siden 2007, da hun hadde ansvar for opplæring av Motiverende Intervju ved kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Solveig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, der hun tak en mastergrad i Peace & Conflict-studies.  Hun er også videreutdannet som Gestaltterapeut (MNGF) fra Norsk Gestaltinstitutt. 

TA KONTAKT FOR PÅMELDING OG MER INFORMASJON