UNADJUSTEDNONRAW_thumb_fdc.jpg

Praksisgrupper, øvelse på bruk av Motiverende Intervju.

Har du gått på kurs, og ønsker å få jobbe videre med innlæring av metoden? Vi arrangerer veiledningsgrupper med fokus på å trene på ferdigheter, forberede og evaluere samtaler du skal gjennomføre på arbeidsplassen, og øve på gjennomføring av samtaler. Deltakere i gruppen forbereder seg til gruppen ved å ta med “casebeskrivelser” - altså korte notater fra gjennomførte samtaler og hva du har behov for å jobbe med.

For informasjon om tidspunkt for veiledningsdager

Individuell veiledning.

Står du overfor vanskelige livsendringer og trenger noen å snakke med? Er det vanskelig for deg å vite hva du skal velge, og trenger støtte i å finne ut hva som er det rette for deg? Trenger du å bli motivert? Da kan det være nyttig å få veiledningssamtaler.

Jeg tilbyr veiledningssamtaler der metoden for Motiverende Intervju anvendes, som et av flere verktøy i å støtte deg til å komme videre.

Om du ønsker å gå dypere inn i egne utfordringer, tilbyr jeg samtaleterapi. Se mer om dette her.