UNADJUSTEDNONRAW_thumb_fdc.jpg

Introduksjonskurs, grunnkurs og fordypningskurs

Høst 2019 Trondheim:

1 dags introduksjon: 14. oktober 2019 - Prinsensgt 1, Trondheim

3 dagers grunnkurs: 30. okt - 1. nov 2019 - Prinsensgt 1, Trondheim

2 dagers fordypningskurs: 11. - 12. desember - Prinsensgt 1, Trondheim

Høst 2019 Oslo:

3 dages grunnkurs: 05. - 07 november, Litteraturhuset. Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Høst 2019 Tromsø:

3 dagers grunnkurs: 18. - 20 november 2019, Scandic Ishavshotell, Fr. Langesgate 2, Tromsø

Å fremme motivasjon for endring kan være utfordrende. Lær mer om hvordan å øke motivasjon på en effektiv og anerkjennende måte.

 • På dette kurset gis kursdeltakerne en grunnleggende innføring i Motiverende Intervju. Dette er en metode som kan brukes i ulike profesjonelle samtaler, av NAV-ansatte, lærere, psykologer, helsesøstre, leger, fysioterapeuter mm. Hensikten med metoden er å bidra til å øke indre motivasjon til atferds- eller holdningsendring.

Mål for kurset

 • Å gi deltakere kunnskap og ferdigheter i Motiverende Intervju for å kunne øke motivasjon og støtte personer i å gjøre viktige livsendringer.

 • Bli kjent med hva som motiverer og demotiverer personen du snakker med (klient, pasient, deltaker, medarbeider, elev), og lære hvordan å bruke metoder som øker indre motivasjon hos personen

 • Forståelse for viktigheten av empati i samtalen, og hvordan å formidle empati

 • Forståelse for hva som skaper motstand i samtalen, og hvordan håndtere dette

 • Kunne bruke MI i praksis i arbeidshverdagen

  Målgruppe

 • Ansatte i stat og kommune, helsevesenet, NAV, lærere, ansatte i privat sektor med mer. Kurset passer for alle som driver med veiledning- og utviklingssamtaler; både individuelt og grupper.

Innhold og undervisningsform: grunnkurs

 • Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap og praktisk øvelse i sentrale områdene innen Motiverende Intervju; metodikkens grunnleggende holdning, reflekterende lytting, spørsmålsstilling, bekreftelse, oppsummering. Det vil også være fokus på å fremkalle og forsterke argumenter for endring, møte motstand, forståelse for endringsprosess og utforske ambivalens. I tillegg vil deltakerne få kjennskap til empiri og forskning på effekten av metoden.

 • Dag 1: Grunnleggende holdning i Motiverende Intervju, klientsentrert kommunikasjon med fokus på oppsummeringer, åpne spørsmål,  refleksjoner og bekreftelser

 • Dag 2: Diverse strategier: Meny/agenda, informasjon i dialog, ambivalensutforskning

 • Dag 3: Å håndtere motstand, mer om å forsterke endringsargumenter, planlegging.

 • Veiledning på praksis. Kursdeltakere får tilbud om veiledning på skriftlig innsendt samtale, samt en veiledningssamtale pr. telefon.

 • Kursbevis gis etter endt kurs.

 • Kursleder tilpasser kurset så mye som mulig til deltakernes arbeidshverdag, og tar utgangspunkt i eksempler hentet fra deltakernes praksis.

 • Kursene består av teori, demonstrasjoner, praktiske øvelser, mulighet til å erfare hvordan metodikken fungerer, og rollespill med fokus på samtalemetoden.

  Innhold og undervisningsform: fordypningskurs

 • Forberedelse: Det er ønskelig at deltakere på fordypningskurs tidligere har deltatt på et 2 eller 3 dagers introduksjonskurs. Deltakere har i forkant av kurset oppgave i å sende inn en transkribert samtale der de har kodet en egen samtale. Om deltaker ikke får til dette av praktiske grunner, kan det sendes inn casebeskrivelse der egen praksis beskrives. Se her for mer om gjennomføring av koding av samtale / innsending av case.

 • Dag 1: Repetisjon, veiledning på praksis. Mer om å håndtere motstand og praktisk øvelse. per om å fremkalle endringsargumenter og praktisk øvelse.

 • Dag 2: Veiledning på samtaler. Praktisk øvelse med videoveiledning i plenum for de som ønsker det. Øvelse på kursdeltakeres ønsker.

 • Priser og steder

 • Pris 1 dags introduksjonskurs: 1900,- 3 dagers grunnkurs: 5900,- Pris 2 dagers fordypningskurs: 3900,-

 • Kursene i Trondheim holdes på i Prinsens gt 1, Statens Hus, Fylkesmannen i Trøndelag. Se kart her Dette er rett ved Trondheim torg

 • Kursene i Oslo holdes litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo. Se kart her.

Om kursleder

 • Solveig Høegh-Krohn har lang erfaring fra undervisning i metoden. Hun er fagansvarlig for Motiverende Intervju ved Høgskolen i Innlandet (INN), i tillegg til at hun tilbyr kurs i Motiverende Intervju til private og offentlige aktører. Hun har jobbet med opplæring i Motiverende Intervju siden 2007, da hun hadde ansvar for opplæring av Motiverende Intervju ved kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Solveig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, der hun tak en mastergrad i Peace & Conflict-studies.  Hun er også videreutdannet som Gestaltterapeut (MNGF) fra Norsk Gestaltinstitutt. 

 
_2D55994.JPG